Atelier

  • Zorgen voor elkaar (gepast taalgebruik, respect voor wie iets brengt, naar elkaar luisteren, …)
  • Zorgen voor jezelf (durven grenzen aangeven)
  • Zorg voor het materiaal (correct gebruik, opruimen na een atelier)
  • Zorg voor de buurt en de natuur (afval sorteren, rustige omgang in de buurt, …)

Schrijf je in op onze nieuwsbrief
en volg ons op Facebook