Van levend, zinvol en betekenisvol werk krijgt een kind niet gauw genoeg.


– Célestin Freinet –

We bieden een veilig klimaat aan, erkennen kinderen en zorgen dat ze zich gewaardeerd voelen. We vertrekken vanuit de zorgcirkel om afspraken te maken (zorg voor jezelf, een ander en materiaal).

Kinderen durven zich open te stellen voor de wereld om hen heen. We willen ze zien opgroeien tot geëmancipeerde, kritische burgers, die verbindend kunnen communiceren. 

We hopen hen veerkracht mee te geven, zodat ze kunnen omgaan met tegenslagen. 

Er wordt voldoende ruimte voorzien zodat ieder kind zijn eigen plekje kan vinden op school. 

Het is belangrijk dat de begeleider aanspreekbaar is voor zowel kind als ouder. De ambitie van de ontwikkeling is hoog, elk kind kan groeien ongeacht zijn beginsituatie. We werken in de zone van de naaste ontwikkeling en differentiëren zolang de pedagogische werking dit toelaat. Methodes zien wij als inspiratiebron maar niet als systeem. Het proces is de maatstaf, het doel is de richting. 

Binnen de klas- en schoolwerking is er flexibiliteit naar leerproces, groepssamenstelling en werkvormen toe, maar ook oog voor regelmaat en structuur.

De begeleider is een hoogst alerte regisseur, die zelf zo weinig mogelijk op het toneel staat. Hij kijkt en luistert goed naar kinderen, geeft antwoord op vragen, inspireert, vat samen en beschouwt na, nadat kinderen ervaringen hebben uitgewisseld. Hij heeft aandacht voor de brede ontwikkeling van het kind. 

We verwijzen graag naar de visie van de Levensboom, waarin wij geloven en die we willen waarmaken binnen onze school, weliswaar met eigen accenten. 

Elkaar spontaan aansteken en openheid in de klaswerking en binnen het team zien wij als een sterkte. 

Werken en leren gebeurt interactief. We vertrekken steeds vanuit de ervaringen, verhalen en ideeën van de kinderen. We kijken naar de mogelijkheden van een kind, naar zijn natuurlijke drang tot activiteit, verlangen naar kennen en kunnen, en het altijd op zoek zijn naar belangwekkende zaken in het leven.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief
en volg ons op Facebook