Nooit eerder waren we als mensheid zo weinig in contact met de natuur– Richard Louv –

Binnen de krachtige leeromgeving krijgt de natuur een centrale plaats. We vertrekken vanuit een ecologische visie. We willen de kinderen letterlijk en figuurlijk ruimte bieden. We hopen zo dat ze een relatie opbouwen met hun natuurlijke omgeving. De natuur biedt een groot aanbod aan materialen, activiteiten, werkvormen, plekjes, … waar we heel diverse zaken kunnen leren. 

Het is wetenschappelijk bewezen dat de natuur een positieve invloed heeft op het geestelijk, fysieke en spirituele welzijn van de mens. Het scherpt het zintuiglijk vermogen aan. Het is een plaats waar verwondering, creativiteit en innovatie gestimuleerd wordt. 

We creëren een rijke leeromgeving waar kinderen het evenwicht voelen tussen loslaten en regels, tussen veiligheid en natuurlijke wildheid door in de natuur te zijn. Loose parts zien we hierin als een vaste waarde. Losse onderdelen die het actief leren, de exploratiedrang en de creativiteit stimuleren. Om ons project te doen slagen maken we gebruik van een groene speelplaats, een toegankelijke buitenruimte met een essentiële verzamelplek voor de hele school. We zoeken ook verschillende groene ‘uitvliegplekken’ in de buurt. 

Indien we ons verplaatsen proberen we dit steeds op een milieuvriendelijk manier te doen. We vertrekken uit ons nest met onmiddellijke toegang naar buiten.

Ons streefdoel is om minstens de helft van de leertijd buiten te zijn bij gelijk welk weerstype, zolang het het ontwikkelingsproces van de kinderen ten goede komt. Aangepaste buitenkledij is dan ook aan te raden (eventueel wordt dit voorzien door de school). Met ons project willen we dan ook graag een nieuwe groenzone aanleggen en willen we bestaande groenzones koesteren.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief
en volg ons op Facebook